Pro rodiče předškoláků

O zápise do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 zde.

Dokumenty:

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob.

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY.

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

Započítávají se pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud u nás k takové situaci dojde, rodiče budou kontaktování přes e-mail, prosíme tedy o kontrolu schránky a uvedený kontakt v mateřské škole.

Omlouvání dětí

Dítě lze omluvit a odhlásit (i stravu) telefonicky přímo v mateřské škole denně do 7:00.
  • telefonní číslo do mateřské školy: 564 034 960

Dle § 34a školského zákona č. 561/2004 Sb. účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hod. Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech, docházka dítěte je povinná každý den, kromě prázdnin základní školy.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy

V mateřské škole má každé předškolní dítě omluvný list, prosíme o zapisování omluv.

Desatero předškoláka

Obrázky desatera pro budoucího prvňáka

Inspirační internetové zdroje

Inspirační videa

Plavání

Plavání je v momentální situaci odloženo. Budete informování ihned, jakmile dostaneme další informace.

Správný úchop tužky

Návod jak správně uchopit tužku

Přidáno 26. 7. 2023, autor: J4W Admin

loader Načítám...

Projekty a partneři

Fond Vysočina
LOKOMOCE - pohyb jako prevence
Women for women - obědy pro děti