Školní jídelna

Vedoucí: Marie Kotýnková
Telefon: 564 034 959 (6:00 – 8:00, 12:00 – 14:00)
Mobil: 725 434 024
E-mail: ekonomka@zshorepnik.cz

Cizí strávníci mají oběd za 100 Kč. Odběry v jídlonosičích od 10:30 do 12:30. Přihlášky a info u paní Kotýnkové na 725 434 024 alespoň den předem.

Od 1. 9. 2023 se změnila cena stravy (zaměstnanci a cizí strávníci).

Informace o vybíraných zálohách na stravné:

K 1. 9. 2023 je třeba uhradit zálohy za stravné. Strávníci, kteří platí hotově nebo převodem na účet (inkasem si strhne příslušnou částku vedoucí ŠJ) zaplatí tyto částky:

  • MŠ: 1 000 Kč
  • Strávníci 1-4 tř. (7 - 10 let): 560 Kč
  • Strávníci 5-8 tř. (11 - 14 let): 600 Kč
  • Strávníci 9 tř.: 620 Kč

Stravné placené inkasem bude strženo jako obvykle.

Děkuji, M. Kotýnková

loader Načítám...

Projekty a partneři

Fond Vysočina
LOKOMOCE - pohyb jako prevence
Women for women - obědy pro děti