Dokumenty školy

Školní vzdělávací program: Každým rokem o krok dálŠVP MŠ Svět kolem nás  
ŠVP ŠD "Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy"
Koncepce rozvoje školy 2015-20"
Návrh rozpočtu na rok 2021"Rozpočtový výhled do roku 2022"Plnění 2019"
Výroční zprávy:Další vzdělávání ped. prac.
Výroční zpráva 2009-10
Výroční zpráva 2010-11
Výroční zpráva 2011-12DVPP 2011-12
Výroční zpráva 2012-13
Výroční zpráva 2013-14DVPP 2013-14
Výroční zpráva 2014-15DVPP 2014-15
Výroční zpráva 2015-16DVPP 2015-16
Výroční zpráva 2016-17DVPP 2016-17
Výroční zpráva 2017-18DVPP 2017-18
Výroční zpráva 2018-19DVPP 2018-19
Výroční zpráva 2019-20
Školní kronika:Školní kronika 2015-16Školní kronika 2016-17Školní kronika 2017-18
Školní kronika 2018-19Školní kronika 2019-20
Řády a směrnice:
Školní řádVnitřní řád školní družinyProvozní řád školní jídelnyŠkolní řád mateřské školy
Provozní řád školyProvozní řád školní družinyVnitřní řád školní jídelnyVnitřní řád mateřské školy
Směrnice pedikulozaPůjčovna sportovních potřebStravné 2021Úplata za mateřskou školu
Směrnice na ochranu osobních informacíSměrnice o svobodném přístupu k informacímVnitřní řád školní jídelny doplněk Covid
GDPR - základní informace
Tiskopisy a žádosti ke stažení:
Žádost o přijetí žáka do ZŠŽádost o přijetí žáka do MŠŽádost o osvobození žáka z TV
Podklady k zápisu do 1. třídy ZŠ-odkladŽádost o uvolnění z výuky
Zápisní list k zápisu do 1. třídy ZŠ