Pro rodiče

Proč právě k nám na školu:

  • jsme malá vesnická škola s příjemnou atmosférou,
  • máme nízký počet dětí ve třídách a více času věnovat se vašim dětem,
  • všichni se znají jménem, pomáhají si a spolupracují napříč ročníky,
  • nabízíme celou řadu volnočasových aktivit,
  • spolupracujeme s místními spolky sportovců, myslivců, hasičů i včelařů,
  • snažíme se podpořit talentované děti účastí na soutěžích,
  • slušné vybavení učeben, nabídka sportovních potřeb, volně přístupná počítačová učebna, wifi
  • u žáků se snažíme rozvíjet sounáležitost se svojí obcí,

Přijeďte se podívat, rádi vám školu ukážeme.