Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Hořepník
nám. Prof. Bechyně 53
394 21 Hořepník
Kontakty:
pevná linka: 564 034 958
mobil: 725 434 025
IČ: 706 591 33
ID datové schránky: 6y8mdmk
E-mail:
reditel@zshorepnik.cz
Číslo účtu: 263 735 316/0300
ČSOB
RED IZO: 650 013 051
Součásti školy:
Základní škola: 150013078
Mateřská škola: 150013108
Školní jídelna: 150013094
Školní družina: 150013086
Výdejna MŠ: 170101371
Právní forma: zřizovaná organizace
Zřizovatel:
Obec Hořepník
nám. Prof. Bechyně 79
394 21 Hořepník
IČ: 00 248 215
Pověřenec GDPRMgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů,
mobil: 776 233 879, email: GDPR@akkliment.cz, www.akkliment.cz