Jídelna

… přihlášky, odhlášky, jídelníček

Od 1. 9. 2020 se mění ceny stravy….

Informace o vybíraných zálohách na stravné:

K 15. 9. 2020 je třeba uhradit zálohy za stravné. Strávníci, kteří platí hotově nebo převodem na účet (inkasem si strhne příslušnou částku vedoucí ŠJ) zaplatí tyto částky:

900,- Kč
Strávníci 1-4 tř. (7-10let) 530,- Kč
Strávníci 5-8 tř. (11-14let) 570,- Kč
Strávníci 9 tř. 590,-Kč
   

Stravné placené inkasem bude strženo jako obvykle. Po připomínkách rodičů řešíme s dodavatelem softwaru Stravné možnost náhledu na odhlášky a přihlášky stravy a kontrolu zaplacené částky. Od začátku listopadu by to mělo fungovat.

Děkuji, M. Kotýnková