Jídelna

… přihlášky, odhlášky, jídelníček

Školní jídelna bude od pondělí 8. 3. vařit. I nadále můžou obědy odebírat žáci naší školy, i když jsou na distanční výuce za obvyklou cenu. Cizí strávníci mají oběd za 75 Kč. Odběry v jídlonosičích od 10:30 do 12:30. Přihlášky a info u paní Kotýnkové na 725 434 024 alespoň den předem.

 

Od 1. 9. 2020 se mění ceny stravy….

Informace o vybíraných zálohách na stravné:

K 15. 9. 2020 je třeba uhradit zálohy za stravné. Strávníci, kteří platí hotově nebo převodem na účet (inkasem si strhne příslušnou částku vedoucí ŠJ) zaplatí tyto částky:

900,- Kč
Strávníci 1-4 tř. (7-10let) 530,- Kč
Strávníci 5-8 tř. (11-14let) 570,- Kč
Strávníci 9 tř. 590,-Kč
   

Stravné placené inkasem bude strženo jako obvykle. Po připomínkách rodičů řešíme s dodavatelem softwaru Stravné možnost náhledu na odhlášky a přihlášky stravy a kontrolu zaplacené částky. Od začátku listopadu by to mělo fungovat.

Děkuji, M. Kotýnková