Školská rada

Zvolení zástupci, únor 2018

Zřizovatel: Ondřej Přástka, Jiří Šemora

Zákonní zástupci: Ing. Stanislava Březinová, Ing. Libor Dalík

Pedagogičtí pracovníci: Bc. Karolína Antonyová, Mgr. Martin Pavlů

Zápis z volby zástupců rodičů …