Pro rodiče předškoláků

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020/21 proběhne bez účasti dětí a rodičů přímo ve škole (viz opatření MŠMT). Zápisní list obdržíte poštou nebo si ho můžete stáhnout z našich webových stránek. Vyplněný a podepsaný ho můžete zanést do poštovní schránky, která je vedle vchodových dveří nebo poslat poštou, nebo můžete využít datovou schránku (sken žádosti) během celého dubna 2020. Pro žádost o odklad budete potřebovat souhlas lékařky a pedagogicko-psychologické poradny.

Zápisní list ke stažení…

 


Omlouvání dětí

Zákonný zástupce dítěte přihlášené k povinnému předškolnímu vzdělávání obdrží počátkem školního roku omluvný list pro záznam o důvodu nepřítomnosti dítěte na povinném předškolním vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy, jinak lze dítě omluvit telefonicky přímo v mateřské škole denně do 7:00 tel.: 564 034 960.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

V rámci přípravy předškoláků na vstup do základní školy začínají 20. 2. setkání s budoucí paní učitelkou v 1. třídě.

  1. února paní učitelka navštíví předškoláky ve školce, aby se seznámili, a následně budou chodit oni do školy a to ve dnech 27. února, 4. března, 19. března, 26. března a 2. dubna v čase od 10.35 do 11.20

Zápis předškoláků do 1. třídy proběhne na naší škole v pátek 3. dubna.


PLAVÁNÍ

termíny:      24. 2., 2. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. – pondělky

Dítě se zdravotním omezením, dítě nemocné nebo po nemoci nemůže být zařazeno do plavecké výuky.

Jezdit budeme linkovým autobusem (děti budou doprovázet 2 učitelky).

Odjezd autobusu z Hořepníka v 7.13 – prosíme, aby vaše dítě bylo v mateřské škole nejpozději v 7.00 (odcházíme na zastávku).

Návrat z Pelhřimova autobusem v 11.15. Poté v MŠ oběd a běžný režim dne.

 

cena:            

600,- Kč za 10 hodin výuky (5x dvouhodinové lekce)

některé zdravotní pojišťovny by měly proplácet 500,- Kč (informujte se)

cca 150,- Kč za dopravu

 

do 14. února budeme vybírat 750,- Kč a po plavání bude vrácen případný zbytek (pokud dítě na nějakou lekci nepojede, bude mu vrácena částka za dopravu, ale lekce v plavecké škole jsou nevratné).

 

s sebou:       batoh na záda

                     plavky (dívky jednodílné nebo oba díly dvoudílných plavek)

                     2x ručník (nebo župan a 1 ručník)

                     mýdlo

                     kapesník

                     koupací čepici

                     čepici na hlavu, až vyjdeme z bazénu

                     pití (svačina bude školková)


Třídní maskot KristýnaPLATÍ PRO CELOU TŘÍDU LIŠTIČEK

V letošním školním roce naší třídu doprovází třídní maskot – liška Kristýna. Aby nebyla přes víkend a volné dny sama ve školce a nebylo jí smutno, budeme se střídat a brát si ji na víkend k sobě domů. Kristýna má svůj deníček, do kterého budeme zapisovat její zážitek z víkendu. Pokud uděláte fotku a pošlete mi ji na mail (antonyova@zshorepnik.cz), vložím ji do společného alba na rajce.net, kam ukládáme všechny školní fotky.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
(odkaz v nadpise)