Pro rodiče předškoláků

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA (odkaz)

inspirační internetové stránky pro činnosti s dětmi předškolního věku:
předškoláci
dětské stránky
veselá chaloupka
šikovný cvrček

inspirační videa:
školní zralost
sluchové vnímání
zrakové vnímání
základní matematické představy
grafomotorika
vizuomotorika
slovní zásoba
sluchová diferenciace
prostorové vnímání
jak správně držet tužku
jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat
jak trénovat drobnou motoriku dítěte
ukázkový zápis dítěte do školy
Bližší informace jsme vám zaslali na vámi uvedené emailové adresy:-)


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
Dítě lze omluvit a odhlásit (i stravu) telefonicky přímo v mateřské škole denně do 7:00.
– telefonní číslo do mateřské školy: 564 034 960


Dle zákona č. 561/2004 Sb. účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hod. Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech, docházka dítěte je povinná každý
den, kromě prázdnin základní školy.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy