Mateřská škola

rajce

Upozornění GDPR
Na základě oprávnění zájmu MŠ Hořepník a v souladu s nařízením (2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – GDPR) Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou během školou pořádaných akcí pořizovány fotografické záznamy a video záznamy. Tyto jsou uveřejněny na: webových stránkách ZŠ a MŠ Hořepník a na portálu fotografií rajce.net Mateřská škola Hořepník.

Vaše údaje zpracováváme na základě zájmu, a není k tomu tedy zapotřebí Vašeho souhlasu. Můžete však svůj nesouhlas vyjádřit a my budeme respektovat vaše rozhodnutí. Pokud se takto rozhodnete, vyjádřete Váš nesouhlas – písemně v komentáři pod příspěvkem a následně nás uvědomte telefonicky či mailem. Pokud tak neučiníte, tak Vám nebude vyhověno.

Fotografické záznamy a video záznamy budou buď smazány, anebo upraveny tak, aby byla znemožněna Vaše identifikace.

Za pochopení děkujeme…