Pomáháme ostatním

Naši žáci i zaměstnanci poáhají ostatním. Angažujeme se pravidelně v několika humanitárních sbírkách:

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Pelhřimov kazdoročně pořádá v Hořepníku ve spolupráci s naší školou Tříkrálovou sbírku. Dospělým pracovnicím charity letos pomáhali Markéta Součková, Pavlína Rejzková, Karolína Kottová, Eliška Razimová, Amálie Hupková, Tereza Nováková, Tomáš Hoffman, Vanesa Molnárová a Natálie Hoffmanová. Podařilo se jim vybrat více než 13 000 Kč.

 

Sbíráme plastová víčka, letos pro Nelu

 

Život dětem, www.zivotdetem.cz

 

Český den proti rakovině, www.cdpr.cz nebo www.lpr.cz