Nový školní rok 2020/21

  • aktualizovali jsme směrnici o úplatě za stravné, prosíme o zaplacení zálohy do 15. 9. 2020,
  • v úterý 1. 9. 2020 se všichni přivítáme ve škole, prvňáčkové spolu se svými rodiči v 1. třídě, ostatní ve svých třídách – seznámení s rozvrhem, školním řáden, bezpečností, hygienickými pravidly, obědy, svačiny, třídní věci, atd.
  • od středy 2. 9. začne běžná výuka tak, jak jsme byli zvyklí před „Covidem“,
  • bez roušek, s důrazem na hygienu, svačiny budou ve třídách, pitný režim si žáci zajistí sami,