Schůzka v MŠ na rok 2020/2021

Rádi bychom pozvali všechny rodiče na informativní schůzku na další školní rok do mateřské školy
v úterý 25. srpna od 16 hodin.
Rádi bychom se potkali nejenom s novými rodiči, ale také s rodiči dětí, které už do mateřské školy chodily.

Plánovaná témata (bližší informace na schůzce):
– adaptace nových dětí
– co potřebuje dítě do mateřské školy
– předškoláci
– plánované výlety (již na konci září a na začátku října)
– možnost na schůzce přihlásit předškoláka na plavecký výcvik
– možnost na schůzce přihlásit dítě na logopedii
– možnost na schůzce přihlásit děti doplňkové aktivity
vyplnění plných mocí na vyzvedávání dítěte z mateřské školy

Samozřejmě si můžete připravit jakékoliv dotazy či náměty a připomínky:-) Pouze takto můžeme dosáhnout splynutí našich vzájemných očekávání!:-)

Vzhledem k jistým přesunům a drobným změnám ve školce si budete moci prostory tříd samozřejmě také projít a prohlédnout!
V neposlední řadě se zde samozřejmě seznámíte s třídními učitelkami vašich dětí.

Na všechny rodiče se moc těší paní učitelky Karolína, Lucka, Eliška a Míša 🙂