Info k provozu ZŠ

Od pondělí 8. června se nám vrací 93 % žáků 2. stupně, zároveň na 1. stupni chodí do školy 95 % všech žáků.

 • na 1. stupni jsou třídy samostatně, výuka každý den 4 hodiny, 7:40 – cca 12:00,
 • 2. stupeň 2 x týdně dopolední výuka 5 hodin, 7:40 – 12:15,
 • 6. a 7. třída pondělí a středa, ostatní dny „výuka na dálku“,
 • 8. a 9. třída úterý a čtvrtek, ostatní dny „výuka na dálku“,
 • rozvrh od 8. 6. 2020,
 • po skončení výuky případně oběd a samostatný odchod domů,
 • přespolním bude umožněno čekat ve škole,
 • v aplikaci Stravné si zájemci můžou přihlásit svačiny, obědy, případně u paní Kotýnkové (725 434 024),
 • žáci si mimo jiné přinesou vlastní pití, dvě roušky + sáček, ručník,
 • výuka bude probíhat bez roušek, pokud učitel neurčí jinak,
 • všichni odevzdají 1. den přítomnosti ve škole čestné prohlášení.

Informace k provozu jsou dostupné na stránkách MŠMT…

Odpovědi na nejdůležitější otázky na webu MŠMT…