Info k provozu ZŠ

Od 8. 6. je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole, proto provádíme průzkum zájmu o výuku (prostřednictvím třídních učitelů).

 • třídy budou samostatně, 2 x týdně dopolední výuka od 7:40 – 12:15,
 • 6. a 7. třída pondělí a středa,
 • 8. a 9. třída úterý a čtvrtek,
 • v ostatní dny bude probíhat i nadále „výuka na dálku“,
 • u žáků 1. stupně se nic nemění (mimo výměny u 5. třídy ČT –    PÁ)
 • návrh rozvrhu – každý učitel si určí předmět sám,  
 • po skončení výuky případně oběd a samostatný odchod domů,
 • přespolním bude umožněno čekat ve škole,
 • v aplikaci Stravné si zájemci můžou přihlásit svačiny, obědy, případně u paní Kotýnkové (725 434 024),
 • žáci si mimo jiné přinesou vlastní pití, dvě roušky + sáček, ručník,
 • výuka bude probíhat bez roušek, pokud učitel neurčí jinak,
 • mimo žáků 9. třídy všichni odevzdají 1. den přítomnosti ve škole čestné prohlášení.

Předběžné info k provozu od 25. května…..

 • ke školní výuce se přihlásilo 38 žáků ze 40 žáků na 1. stupni,  deváťáci chodí všichni, (jsme rádi),
 • třídy budou samostatně, 1. a 3. třída na staré budově, zbývající na „nové“,
 • rozvrh a učitele přidělené ke třídám viz rozvrhy (pdf ke stažení),
 • školní družina bude ráno a odpoledne pro žáky 2. třídy (nejvíce zájemců), o ostatní se postarají ráno i odpoledne do odjezdu přidělení učitelé (viz rozvrhy),
 • po příchodu do školy se žáci přezují a ihned se přesunou do přidělených tříd (druháci do ŠD),
 • první den přinesou vyplněné čestné prohlášení, ke stažení zde,
 • v aplikaci Stravné zkontrolujte přihlášky – odhlášky obědů, případně svačin,
 • žáci si mimo jiné přinesou vlastní pití, dvě roušky + sáček, ručník,
 • úkoly na týden rozdá žákům učitel v pondělí 1. hodinu,
 • k dispozici máme desinfekci na ruce, WC a třídy antibakteriální mýdlo s dávkovačem, WC papírové ručníky, třídy papírové utěrky v rolích,
 • výuka bude probíhat bez roušek, pokud učitel neurčí jinak

Od 11. 5. můžou žáci 9. třídy vždy ve středu a v pátek využít nabídku na přípravu k přijímacím zkouškám. Ve středu 8 – 10 matematika, 10 – 12 český jazyk. Páteční dopoledne: 8 – 9 ČJ, 9 – 10 MA, 10 – 11 CH, 11 – 12 AJ. Po příchodu do školy se přezují a odejdou do své třídy. Můžou si přihlásit svačiny a obědy.

V současné době monitorujeme zájem o výuku 1. stupně, která by se měla rozeběhnout od pondělí 25.5. 2020. Během dopoledne plánujeme s dětmi plnit úkoly, které žáci dostávají každé pondělí, k tomu samozřejmě další procvičování učiva. Odpolední program bude plnit náplň zájmová, tak jako školní družina. Podle počtu přihlášených žáků vytvoříme např. 3 – 4 skupiny, určíme třídu, dopoledne jeden učitel, odpoledne druhý. Budou k dispozici svačiny i obědy – nutno přihlásit u paní vedoucí ŠJ nebo na webu školy v aplikaci stravné.

Ve škole je k dispozici desinfekce, na toaletách a ve třídách antibakteriální mýdlo, papírové ručníky.

Informace k provozu jsou dostupné na stránkách MŠMT…

Odpovědi na nejdůležitější otázky na webu MŠMT…