Zápis do MŠ

Letošní zápis dětí do MŠ proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole v termínu od 2. května do 16. května 2020 (viz. info MŠMT).

Možnosti podání žádosti: odeslání poštou, vhození do poštovní schránky, která je vedle vchodových dveří do základní školy. Další možností podání žádosti je odeslání do datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Místo potvrzení od lékaře vyplňte čestné prohlášení a přiložte kopii očkovacího průkazu.

Doplňující informace a tiskopisy: přihláška do MŠ, čestné prohlášení, písemná dohoda