Letní tábor Hutě, 18. – 25.7.2020

Pro naše děti od 1. třídy výše připravujeme letní tábor na Hutích u Černého rybníka. Pod vedením K. Antonyové, E. Buchtové, P. Hoškové a D. Novotné prožijí týden v hezkém prostředí pod Stražištěm. Do konce dubna bychom měli rádi přihlášky uzavřené a zaplacené zálohy ve výši 3000 Kč. Přihlášky odevzdejte v ředitelně. Kapacita do 30 dětí…

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a Prohlášení zákonných zástupců dítěte o zdravotní způsobilosti dostanou přihlášené děti po sběru přihlášek.

Přihláška ke stažení….