Obrana se týká všech

Projekt určený pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol, jehož jeho smyslem je seznámit žáky a studenty se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti. Poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Druhotným cílem je zvýšit informovanost žáků o aktivitách  armády ČR a povinnostech občana při obraně státu.

 Dosažení cíle je realizováno skrze dvě klíčové aktivity: 1) samostatná práce žáků a studentů k zadanému tématu, 2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice a prezentace samostatné práce žáků a studentů.

Žáci a studenti vybrané ZŠ, SŠ, SOU obdrží edukativní brožuru se zadáním samostatného úkolu, v rámci kterého zpracují referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště – kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu. Zvolený „hrdina“ by měla být osoba z místa jejich bydliště, či blízkého okolí, tak aby informace mohli vedle dostupných zdrojů – internet, tisk – zjišťovat i např. u pamětníků, či osob v místě jejich bydliště.

Tento referát, na jehož přípravu mají účastníci projektu přibližně 2-3 týdny, následně představí v průběhu vlastní realizace projektu.

Vlastní průběh projektu je pak realizován formou přednášky (cca 90 minut), kdy odborný lektor spolku PRESAFE seznámí žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, pohovoří o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni, probere s žáky význam armády ČR a seznámí se zásadami chování při mimořádných událostech.

V druhé části realizace žáci a studenti prezentují zpracování svého samostatného úkolu – referát na téma „náš hrdina“ (cca 90 minut).

Celková délka programu jsou 4 vyučovacích hodiny a jeden seminář je určen pro cca 25 – 30 žáků. Na jedné škole je možné vykonat více seminářů.  Každý účastník obdrží pamětní list a materiál se základními informacemi o projektu. Díky finanční podpoře Ministerstva obrany je projektový den pro školy ZDARMA