Přípravný kurz pro předškoláky

V ZŠ a MŠ Hořepník i v letošním roce bude probíhat Přípravný kurz pro budoucí žáky 1. třídy. Cílem setkání bude usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, seznámení se s prostředím školy i s paní učitelkou. Děti si vyzkouší jaké to je sedět ve školních lavicích, získají sebedůvěru, že učení ve škole zvládnou. Náplň kurzu pomocí zábavných aktivit pomůže najít v každém budoucím prvňáčkovi to, co ho bude ve škole bavit.
V jednotlivých hodinách bude probíhat procvičování činností, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v prvním ročníku základní školy.
Poprvé jsem se sešla s předškoláky ve čtvrtek 7. 2. 2019 v mateřské škole, dále se budeme setkávat každý čtvrtek již ve škole základní v první třídě. V březnu se děti s přípravným kurzem slavnostně rozloučí získáním diplomu a 5. 4. 2019 přijdou do ZŠ k zápisu do prostředí, které již dobře znají.