Zápis do mateřské školy

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023, tj. děti narozené do 31. 8. 2018 vč.

Lékařská zpráva musí být datovaná od doby zápisu (od 2. května).

Příjem vyplněných žádostí s lékařskou zprávou od 2. do 16. května.