Začátek školního roku 2022/23

Pár informací k začátku školního roku ve čtvrtek 1. 9 2022:

Přivítání v 1. třídě v 7:40 hodin

Školné v MŠ zvýšeno na 250 Kč/měsíc, poplatek za školní družinu 150 Kč/měsíc, zvýšení cen stravy najdete pod školní jídelnou nebo v dokumentech školy.