Přípravný kurz pro předškoláky

V průběhu února až dubna se děti z MŠ účastnily přípravného kurzu v základní škole.

Cílem tohoto kurzu bylo usnadnění přechodu dítěte ze školky do školy, odstranění počátečního strachu z neznámého prostředí a neznámých lidí, získání sebedůvěry, že učení každý zvládne a že se bude do školy těšit.

Setkání probíhala 1x za 14 dní v 1. třídě, většinou v dopoledne.

Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky/