Zapojení dětí a žáků z Ukrajiny

K pondělku 21.3.2022 máme v mateřské škole dvě děti a na základní škole celkem šest žáků z Ukrajiny (v rozmezí 1. – 9. ročník). Na základní škole jsme žáky spojili do skupinky, kterou vede paní učitelka z Ukrajiny s částečnou znalostí češtiny.