Zápis do mateřské školy

Osobní setkání si domluvte s paní učitelkou na telefonním čísle 725 434 023, kde se domluvíte na konkrétní čas a zajistí se tak časové rozestupy mezi žadateli. Setkání bude probíhat pouze formou konzultace bez prohlídky mateřské školy.

S sebou nezapomeňte rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Pokud budete volit zápis elektronickou formou, vyplňte zde přiložené soubory (žádost o přijetí a lékařskou zprávu), ofoťte rodný list dítěte a přineste do mateřské školy nejpozději do 14. 5. 2021, případně zašlete poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Hořepník
nám. prof. Bechyně 53
394 21 Hořepník
nebo zašlete datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (obyčejný e-mail bohužel nestačí).