Jazyková učebna

V pondělí 22. 2. 2021 začala 2. etapa rekonstrukce v rámci projektu s názvem „Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ Hořepník, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004121. Z nyní sedmé třídy vznikme moderní učebna jazyků. Stavbu provádí firma PACINSTAL s.r.o. Fotky najdete zde…..