Letní dětský tábor Hutě

Přihlášky odevzdejte v ředitelně. Kapacita do 25 dětí. Tábor máme naplněn (23.3.2021), další přihlášky už jen případní náhradníci!

Potvrzení o zdravotním stavu dítěteProhlášení zákonných zástupců dítěte o zdravotní způsobilosti a Praktické informace dostanou přihlášené děti po sběru přihlášek.