Blížící se akce v MŠ

úterý  17. 9.    16.00     

středa 18. 9.     16.00                  


nabízená témata: Hranice dětí, Školní zralost či Osobnostní rozvoj – můžete si zvolit, vymyslet si jiné a připravit dotazy

pátek 20. 9. během dopoledne   Lokomoce – vyšetření růstu dítěte
fyzioterapeutka, 400,- Kč, můžete své děti přihlašovat u paní učitelek
Vybíráme od středy 18. 9.

pátek 4. 10.                                   Muzikoterapie

středa 13. 11.                                Divadlo v MŠ       (50,- Kč / dítě)