Projekty

Co pro nás projekty znamenají:

  • významné posílení finančních prostředků v rozpočtu školy,
  • zlepšení vybavení školy, učeben, okolí školy,
  • pobytové, poznávací i naučné akce pro děti,
  • vzdělávání učitelů

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Hořepník 2016 – 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001232

Od 1. září 2016 realizujeme další projekt MŠMT. Do konce srpna 2018 čeká učitelky MŠ a ZŠ řada vzdělávacích akcí, většinou dlouhodobějších: matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, inkluze a logopedie. Na základní škole to bude ještě podpora dětí ohrožených školním neúspěchem formou doučování, čtenářského klubu či klub zábavné logiky.

Pokud se nám podaří naplnit všechny cíle, které jsme si v tomto projektu vybrali, výše dotace bude 630 295 Kč.

Čtenářský klub KNIHOŽROUTI: od února 2017 se na naší škole pod vedením Mgr. Zdeňky Zenáhlíkové zformoval klub mladých čtenářů, kteří si dali název KNIHOŽROUTI. Cílem je podpora čtenářské gramotnosti i zájmu dětí o četbu. K ní je mají přitáhnout i netradiční formy, které paní učitelka připravuje – vlastní prožitky, dobrodružství, poznávání.

 

 

Pro školy, webový portál 2016/17

Portál pro školy, rodiče a žáky. Procvičování, dotazníky, testy…

Všichni naši žáci obdrželi přístupové údaje do této aplikace – vyzkoušejte.

 

 

 

Bezpečná WIFI ZŠ Hořepník 2016

Ve spolupráci s firmou Syscore s.r.o. a za přispění Fondu Vysočiny jsme od září 2016 zprovoznili filtr webových stránek pro školní wifi a pevnou síť. Náklady projektu 72 370 Kč, podpora Fondu Vysočiny 42 000 Kč.

 

Kurzy ICT, 2013, 2014, 2015, 2016

S podporou Fondu Vysočiny jsme v posledních letech realizovali na naší škole kurzy ICT pro nezaměstnané, důchodce i ostatní zájemce z Hořepnického regionu. Jako lektor se vzdělávání ujal náš bývalý žák V. Kotýnek ml. Postupem času zájem veřejnosti klesal, a tak nevíme, zda budeme v těchto kurzech pokračovat.

2013: náklady 23 080 Kč, dotace 11 540 Kč, 2014: 22 680 Kč (11 000 Kč), 2015: 19 575 Kč (9 157 Kč), 2016: 21 909 Kč (10 580 Kč)

Jazyková gramotnost na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/56.1601

Projekt tzv. šablon od MŠMT. Za pomoci dotace 503 834 Kč jsme podpořili jazykovou gramotnost našich žáků, a to nákupem cca 500 knih do školní knihovny, pořízením sedacích vaků do čtenářských koutků po škole, elektronických čteček knih. Žáci 7. – 9. třídy navštívili Londýn a Brighton. Tato týdenní akce spojená s poznáváním i praktickou výukou měla pozitivní ohlas a asi to byly ze všech možných projektů nejlépe investované peníze.

Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/57.0073

Další „rychlý“ projekt ze šablon MŠMT. Za částku 220 850 Kč se nám podařilo zrekonstruovat naši školní dílnu, nářadí a další vybavení, včetně vzdělávacích seminářů pro učitele. Opět velmi dobře investované peníze.

 

Příroda Hořepnického regionu 2015

Průběh projektu:

  • červen 2015, poznávání přírody s místními myslivci,
  • podzim 2015, výsadba lip u Sv. Donáta a v Babicích, letáčky o třídění odpadů,
  • zima 2015/16, nákup materiálu, výroba ptačích budek a jejich osazení,
  • únor 2016, poznávání přírody 1.-5. třídy s Mysliveckým spolkem Trnávka,
  • březen 2016, monitoring studánek (diskuze s myslivci, místním kronikářem) a postupné vytváření mapy, výsadba lip v Útěchovicích, dvoudenní pobyt žáků 4.-6. třídy v ekologickém středisku Chaloupky o.p.s,
  • duben 2016, lesní stezka v MŠ, pomoc myslivců, „Studánkový den“, čištění studánek, osazení stříšek, poznávací výlet pro žáky 1.-3. třídy a členů přírodovědného kroužku do Vodního domu v Hulicích, výroba 3 kusů kompostérů (1 x MŠ, 2 x ZŠ), krmelce

Náklady: 56 920 Kč, dotace z Fondu 36 920 Kč

Nové webové stránky 2015

V roce 2015  jsme nákl adem 30 700 Kč vytvořili nové webové stránky. Podpora z Fondu Vysočiny byla 11 666 Kč.

 

 

Jak co funguje, 2014-2015

Mateřská škola byla jedním z partnerů tohoto projektu, který měl za úkol vnét trochu praktického poznání pro děti mateřské školy a metodicky pomoci učitelkám. Jako partner jsme „sáhli“ na cca 100 000 Kč.

 

Moderní učitel 21. století, 2014-2015

Jako partneři ČVUT Praha, fakulty elektro jsme za cca 263 800 Kč vybavili kantory kvalitními tablety a hlavně je vyškolili na práci s nimi.

 

Učíme se ve škole, před školou i za školou, 2014

Revitalizace parku před školou, výsadba keřů a stromků za školou, revitalizace meze ve školce, exkurze pro členy včelařského a rybářského kroužku. To vše za přispění Fondu Vysočiny. Projektové náklady 60 627 Kč, dotace z Fondu 47000 Kč.