Základní info

Vedoucí učitelka: Bc. Jitka Kaňková, ms@zshorepnik.cz

Kontakty do MŠ: 564 034 960, 725 434 023

Učitelky: Jitka Závůrková, Mgr. Jana Petrů, Bc. Karolína Antonyová