Základní info

Kontakty do MŠ:                    564 034 960, 725 434 023

Vedoucí učitelka:                Bc. Jitka Kaňková (ms@zshorepnik.cz)

Učitelky:                                Jitka Závůrková

Bc. Karolína Antonyová

Mgr. Jana Petrů (mateřská dovolená)


Omlouvání dětí

Dítě lze omluvit a odhlásit telefonicky přímo v mateřské škole denně do 7:00.


PRO RODIČE – POPRVÉ V MŠ

Jak dítěti pomoci…

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ
 • Používejte stejné rituály

Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy jej vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

 • Rozlučte se krátce 

Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větším problém pro matku než pro dítě, proto jej zbytečně nestresujte.

 • Buďte citlivý a trpělivý
 • Ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte

Vysvětlete dítěti, že je máte rádi a že do školky nechodí proto, že na něj nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma.

Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.

 • Komunikujte s učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • Pozitivně ho motivujte

Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

 

Co byste neměli dělat…

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou!!! („Počkej, ve školce ti ukážou.“)
 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte!
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jde na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin jej přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád do kola, že má být hodné.

 

Co by dítě mělo umět…

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami samozřejmě pomůže paní učitelka)
 • poznat si svoje oblečení (vše by mělo mít podepsané!)
 • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka pomůže, ale dítě by mělo mít snahu samo)
 • při jídle vydržet sedět u stolu
 • samo jíst lžící
 • pít ze skleničky
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • používat záchod – včas si říct!

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. V klidu nacvičujte, co je třeba a učte je samostatnosti. Odměnou Vám budou dosažené dovednosti Vašich dětí…:-)