Pro rodiče předškoláků

Omlouvání dětí

Zákonný zástupce dítěte přihlášené k povinnému předškolnímu vzdělávání obdrží počátkem školního roku omluvný list pro záznam o důvodu nepřítomnosti dítěte na povinném předškolním vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy, jinak lze dítě omluvit telefonicky přímo v mateřské škole denně do 7:00.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
(odkaz v nadpise)

________________________________________________________________________________________________________________________________________