Oznámení MŠ

V mateřské škole byl zaznamenán výskyt spály.

Na doporučení dětské lékařky je třeba tzv. uzavřít dětský kolektiv na 7 dní. (Není to uzavření mateřské školy!)

Toto platí pro děti, které nebyly dne 13. 11. 2018 v kolektivu dětí mateřské školy. Ostatní mohou dále školu navštěvovat. Pokud by se vyskytlo onemocnění u dalšího dítěte, posouvá se sedmidenní doba zase dále.